In het kort: combi-mediation

Enkele jaren gleden heeft ons kantoor een uniek concept voor mediation ontwikkeld: combi-mediation. Combi-mediation combineert de financiële expertise van een (fiscaal) advocaat in een setting waarin een NMI-gecertificeerd mediator optreedt. Zowel de advocaat als de mediator behouden hun eigen zelfstandigheid en hanteren daarbij hun eigen beroepscodes en ethiek. Combi mediation combineert het beste van de twee disciplines.

Een praktijkvoorbeeld

Een echtpaar is bijna 25 jaar gehuwd. Zij hebben 6 kinderen.  De problematiek richt zich deels op de zorgregeling (omgang etc.). Maar anderzijds is het probleem financieel van aard: de vrouw wil –vooral voor de kinderen – in de woning blijven wonen. De vraag dient zich aan: hoe is dat verantwoord, zowel fiscaal en financieel, te regelen? De oplossing ligt niet eenvoudig. Het vergt een deskundig inzicht in de te maken financiële afspraken. Als die fout op papier staat wordt de lijdensweg naar de toekomst toe nog groter. De mediator heeft zich hiermee feitelijk niet bemoeid. Dat is de taak van onze advocaat-fiscalist. De mediator heeft wel uitvoerige gesprekken met vader en moeder gevoerd om te komen tot een eerlijke en faire verdeling van de zorgtaken. Beide partijen zijn bijzonder tevreden over het resultaat. De kosten bedroegen in totaal € 2.500,=. Als partijen ieder met een eigen advocaat hun geschillen hadden moeten regelen bij de rechtbank waren de kosten zeker tot € 10.000,= opgelopen.

Ons kantoor heeft in de praktijk nadelen geconstateerd van mediation door één mediator of één advocaat. Mediation met financiële afspraken en berekeningen over alimentatie en boedelscheiding bleek nogal eens fout uit te pakken. Wij hebben nogal wat convenanten die alleen door mediators waren opgesteld alsnog aan de rechtbank moeten voorleggen omdat afspraken daarin niet deugden. Het komt te vaak voor dat één van de partijen in de boedelscheiding is onderbedeeld. Natuurlijk is de financiële expertise wel bij advocaten beschikbaar. Maar, in de praktijk zagen wij een ontwikkeling waarbij advocaten veel uren hebben moeten schrijven in een mediation die juist niet financieel ingewikkeld was. Het ging dan enkel om kwesties als gezag en omgang (zorgregeling). Vaak zijn dat intensieve gesprekken die veel tijd kosten. Wij vonden het uurloon van de advocaat voor mediation (gemiddeld € 250,=, exclusief B.T.W.) te hoog. Juist bij die afspraken kan beter een mediator optreden, ook vanwege het veel lagere uurloon.

Daarom heeft Wouters & Wouters Advocaten het concept van combi-mediation ontwikkeld.

Wat zijn onze ervaringen met combi-mediation?

Bij combi-mediation wil onze advocaat / fiscalist de financiële gegevens in kaart krijgen, zodat een betrouwbaar advies mogelijk is. De mediator zal bekijken welke andere belangen partijen hebben en waar partijen naartoe zullen moeten werken. Als partijen aan toe zijn zal de advocaat deelnemen aan het gesprek en ieder van partijen adviseren. De advocaat treedt voor beide echtlieden op en zal dus ieder (zo nodig apart) adviseren en wijzen op hun rechten en plichten. Vervolgens is het zaak om met de mediator tot afspraken te komen. Afspraken die vastgelegd en getoetst worden door de advocaat.

Onze aanpak voorkomt dus problemen die in de praktijk optreden en later via de rechtbank moeilijk te wijzigen zijn. Deze problemen zijn: een torenhoge (onredelijke) alimentatie met een niet wijzigingsbeding (gevolg is dat deze slechts onder strikte voorwaarden gewijzigd kunnen worden), pensioenaanspraken waarvan (zonder compensatie) geheel afstand is gedaan of onredelijke afspraken omtrent doorbetaling van woonlasten of het aanhouden van een woning waardoor rondkomen eigenlijk onmogelijk is geworden. De alimentatienormen en wettelijke uitgangspunten lijken uit het oog te zijn verloren om maar tot een oplossing te komen. Dit is helaas soms het doel van een mediator: belangen inventariseren en naar een oplossing toewerken, hoe onredelijk soms ook. Dit alles hebben wij meegemaakt. En het komt nog steeds op ons bord. Recent nog: een vrouw blijkt na een mediation- traject voor een bedrag van € 130.000,- te zijn onderbedeeld! Ga er maar aan staan en bij de rechtbank wijziging vragen van een convenant met een niet-wijzigingsbeding!

Wij kunnen concluderen dat ons concept van combi-mediation zich in de praktijk na de twee jaar ruimschoots heeft bewezen. Combi-mediation vormt volgens ons kantoor een mooie oplossing bij echtscheidingen. Er worden oplossingen bereikt die echt duurzaam zijn. Wij hebben inmiddels ruim 25 combi-mediations met succes afgerond. Een vijftal combi-mediations hebben niet tot resultaat geleid.

Voor meer informatie kunt u terecht bij mr. R. Wouters, rinus@www.woutersadvocaten.nl of 0118-640300. Zie ook de website: www.combimediation.nl. Mediation vindt plaats in Middelburg, Zeeland.