Ons kantoor behandelt nogal wat echtscheidingszaken voor ondernemers. Die cliëntenkring breidt zich gestaag uit, omdat onze echtscheidingsadvocaat mr. R. (Rinus) Wouters ook fiscalist is. Bij ondernemers eindigt één op de twee huwelijken -helaas – in een echtscheiding. Voor een ondernemer kan een echtscheiding enorme gevolgen en consequenties hebben, vooral als de zaken in de echtscheiding niet goed of fout geregeld worden. Vanuit zijn expertise als fiscalist heeft onze echtscheidingsadvocaat geleerd dat een aantal zaken bijzonder belangrijk zijn. In dit overzicht willen wij die noemen.

Het begint al bij de waardering van de onderneming. Daarbij zijn vaak de huwelijkse voorwaarden richtinggevend, maar in de praktijk blijkt dat deze in de afgelopen jaren zelden goed zijn toegepast. Dat moet dan alsnog gebeuren! Een hele rekenexercitie volgt dan. En dat is koren op de molen van Rinus Wouters: zijn kracht is berekeningen maken. Ook is van belang of een pensioen in de onderneming is opgebouwd. Dan is de slotvraag of belasting verschuldigd is bij de ontvanger van een deel van het ondernemersvermogen (de partner in de echtscheiding).

Ook is van belang hoe en door wie de onderneming wordt voortgezet. En als vervolg op die vraag natuurlijk de kwestie van de uitkoop. Die uitkoop is altijd een heikel punt. De continuïteit van de onderneming/ het bedrijf kan daardoor in gevaar komen. Veel ondernemers zijn getrouwd op huwelijkse voorwaarden maar als er in de voorwaarden een verrekenbeding is opgenomen, dan kan dat onduidelijkheid geven over hoe nu om te gaan met de waarde van het bedrijf bij een scheiding. Of men kan een andere verdeling wensen dan de huwelijkse voorwaarden voorschrijven. Kortom: scheiden als ondernemer is meestal een complexe zaak.

Als dat allemaal is afgesproken speelt -vaak aan het einde van de financiële regeling – natuurlijk de alimentatie. Is de partner alimentatiebehoeftig? Ook is van belang het antwoord op de vraag naar de draagkracht van de alimentatieplichtige. Mr. Rinus Wouters is een echte alimentatiefreak. Dikwijls een beducht tegenstander van andere advocaten. Hij kent alle ins en outs van zo’n berekening. Hij kan u als echtscheidingsadvocaat en fiscalist helpen bij het maken van een alimentatieberekening. Hij kijkt door de cijfers heen.

Denk hier bijvoorbeeld eens aan het loon dat een ondernemer zichzelf uitkeert. Uiteraard is dat niet het inkomen wat hij of zij verdient. Vaak hebben ondernemers een rekening courant met hun bedrijf, een lening met hun bedrijf en allerlei andere constructies om zo min mogelijk belasting te betalen. Als alimentatiegerechtigde (dus de ontvanger van alimentatie) is het belangrijk dat u inzicht krijgt, omdat het inkomen vaak hoger is dan bij aanvang lijkt.

Maar, er is ook weer een andere kant aan de medaille. Stel dat de ondernemer een hoog inkomen heeft en de betaling van de alimentatie bij de ondernemer de continuïteit van zijn bedrijf in gevaar breng? Vaak is hier winst te behalen. Het is van belang om niet alleen kijken naar de cijfers op het moment van de scheiding maar het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaren en de prognose voor de toekomst. Veel factoren kunnen de prognose beïnvloeden (zoals moeten inhuren externe mensen in plaats van de van de (goedkopere) meewerkende partner. Dat brengt extra kosten met zich mee.

Mr. Rinus Wouters is gespecialiseerd in deze zaken. Hij kan u als fiscalist inzicht geven in de financiële stand van zaken voor en ná de scheiding en een deskundige oplossing voor ingewikkelde financiële problemen bedenken. Als familierecht advocaat en fiscalist biedt Wouters& Wouters Advocaten dan ook één adres voor de totale begeleiding van uw echtscheiding. Dat geeft u minder zorgen en frustraties, minder kans op moeizame, langlopende en kostbare procedures, meer gemak en besparing van tijd en geld!