Binnen Wouters & Wouters advocaten is advocaat Natasja Wouters gespecialiseerd in milieurecht (Wet dieren, Flora- en faunawetgeving & Wet natuurbescherming). Mevrouw Wouters is expert op het gebied van dierenhandel. Ze heeft al meerdere omvangrijke zaken in het milieurecht behandeld. In het geval van een overtreding van de milieuwet door een fabriek of bedrijf wordt het strafrecht toegepast. Wouters & Wouters advocaten heeft zich al veelvuldig een volwaardig tegenstander van het Openbaar Ministerie getoond. Niet voor niets zijn de grootste importeurs ter wereld al klant van het advocatenkantoor.