Een bijzondere specialiteit: Flora- en fauna wetgeving

De overheid is fel op alles wat te maken heeft met dierenwelzijn. Het gevolg is dat het Functioneel Parket en de Nederlandse Voedsel- en Waren Autoriteit (NVWA), tezamen met de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een strikt (in bepaalde gevallen: onrechtmatig hard) beleid voeren tegenover de dierhouderij en de dierenhandel. Soms terecht; excessen bestaan overal. Dierenhandelaren worden echter vaker wel dan niet onterecht als boeman afgeschilderd; dit terwijl zij wel degelijk de regels volgen en goed voor hun dieren zorgen. Een dierenhandelaar zorgt nu eenmaal op een andere manier voor zijn dieren als wij dit voor onze huis-hond doen. Maar niemand denkt eraan dat die dieren slechts korte tijd bij een handelaar zitten en dan voor huisvesting dus andere normen gelden als bij een particulier.

Ons advocatenkantoor heeft zich in de loop der jaren gespecialiseerd in Flora- en Faunawetgeving. De Flora- en faunawet (inmiddels gewijzigd in de Natuurbeschermingswet en de Wet Dieren). Ook belangrijk zijn de onderliggende regels (zowel Nederlandse beleidsregels (bijvoorbeeld: het besluit houden van dieren; de ringenregeling, richtlijn handel beschermde diersoorten) als Europeesrechtelijke regelgeving). Door de ervaring kunnen we op korte termijn inschatten of bepaalde acties vanuit de overheid gerechtvaardigd zijn. Daarbij hebben we de juiste methodes om recht te halen. Onze advocaten hebben zowel ervaring in strafrechtelijke vervolging als bestuursrechtelijke procedures.

Het houden van dieren: bestuursrechtelijk en strafrechtelijk ingrijpen

Wanneer de dierenpolitie het vermoeden heeft van een strafbaar feit dat te maken heeft met dieren (bijvoorbeeld: het verwaarlozen van dieren, het niet op de juiste wijze verzorgen, onjuiste huisvesting) regelt zij een controle. Meestal komt de dierenpolitie niet alleen, maar wordt een heel team opgetrommeld met onder andere dierenpolitie, de NVWA (Voedsel- en Warenautoriteit), de RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland), de LID (Landelijke Inspectiedienst) en soms ook de Belastingdienst. Het gevolg is dat een burger geconfronteerd kan worden met veel diverse procedures:

  • De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kan dieren en/of goederen in beslag nemen en diverse maatregelen aan u opleggen
  • Het Functioneel Parket kan u vervolgen voor strafbare feiten

Het is raadzaam dat u direct een advocaat inschakelt met kennis van zaken. dit geldt omdat tegen bestuursrechtelijke maatregelen in bepaalde gevallen een spoedmaatregel noodzakelijk is: bijvoorbeeld om uw dieren terug te krijgen en de bewaringskosten te beperken (dit kan bijvoorbeeld door het opstarten van een voorlopige voorziening). Wat een eventuele strafrechtelijke vervolging betreft is het ook belangrijk dat u zo snel mogelijk een advocaat raadpleegt. Wij raden u in ieder geval aan om absoluut niet in gesprek te gaan met instanties voordat u een advocaat heeft gesproken met bepaalde deskundigheid op het gebied van Flora- en Faunawetgeving.

Enkele spraakmakende zaken die door ons kantoor zijn behandeld.

De eerste mega-zaak op het gebied van Flora- en faunawetgeving

Het Functioneel Parket te Amsterdam is een strafzaak begonnen een aantal verdachten op verdenking van wereldwijde illegale handel (smokkel) in beschermde en niet-beschermde diersoorten. De advocaten van ons kantoor hebben twee van de hoofdverdachten bijgestaan. In eerste aanleg bij de rechtbank werd tot 24 maanden gevangenisstraf geëist. Onder andere door ons werk is uiteindelijk een gevangenisstraf opgelegd van 15 maanden, waarvan 5 maanden voorwaardelijk. Uiteraard is de strijd nog niet gestreden en loopt thans cassatie tegen deze uitspraak.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2015:4228

Een veelbesproken onderwerp: het zwanendriften

Een ruchtmakende zaak is de zaak over het zwanendriften geweest. Zwanendrift is een vorm van pluimveehouderij waarbij zwanen in de vrije natuur worden gehouden: de jonge zwanen worden geringd en uiteindelijk, nadat zij opgegroeid zijn bij hun ouders, weggevangen en komen in de handel terecht. Zij komen terecht bij onder andere het koningshuis te Engeland en privé-dierentuinen in Dubai en worden uitermate goed verzorgd. Helaas is er door dierenactivisme een eind gekomen aan dit eeuwenoude ambacht. De nieuwe Natuurbeschermingswet verbiedt het zwanendriften in de vrije natuur. Alsof dit verbod niet genoeg was, besloot het Functioneel Parket in 2014 tot een vervolging van de zwanendrifters die tot dan toe hun werkzaamheden gewoon mochten uitvoeren. Het Openbaar Ministerie eist forse werkstraf (240 uur), een boete en een beroepsverbod tegen de zwanendrifters. Uiteindelijk is slechts een beperkte veroordeling gevolgd voor enkele administratieve onregelmatigheden. Gevolg: een boete van 1.000 euro.

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:RBMNE:2016:3724

De handel in reguliere diersoorten

Een hot item waar het Openbaar Ministerie op lijkt te kunnen scoren is de vermeende illegale handel in honden en katten. Dit spreekt uiteraard tot de verbeelding bij de gewone particulier; echter, handelaren worden de dupe. U wordt slachtoffer van een grootschalig strafrechtelijk onderzoek. In diverse zaken hebben wij door kordaat optreden de NVWA/RVO tot stoppen weten te dwingen. Dit omdat er juridisch geen overtreding bestaat.

Inbeslagname honden + opleggen maatregelen is onrechtmatig

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2016:125

Veterinaire regelgeving over invoer containers dierlijke producten

Wanneer een bedrijf dierlijke producten (fossielen/bijproducten/jachttrofeeën) invoert binnen Europa, geldt hiervoor bijzondere regelgeving. Uit de praktijk blijkt dat de douane en de NVWA zelf vaak niet weet welke regelgeving van toepassing is. Indien u wordt geconfronteerd met een inbeslagname door de douane, is het altijd goed om dit te laten checken door een specialist.

Zie voor een onterechte inbeslagname onder andere:

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2016:344

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2017:73