Wouters & Wouters advocaten is een kantoor dat vanuit de burger participeert. We hebben expertise in alle overheidsgeschillen en zijn door de tijd uitgegroeid tot een kantoor dat nu vrijwel alle bestuursrechtelijke zaken behandeld. De expertise op het terrein van de overheid is nog wel één van de pijlers van het kantoor.