Vaak wordt gedacht dat de kosten voor een advocaat hoog zijn. Er is echter op ons kantoor ook de mogelijkheid om gefinancierde rechtsbijstand te verkrijgen, ook wel advocaat op onvermogen genoemd. Wij toetsen altijd uw inkomen op de mogelijkheid om een toevoeging te krijgen. Als er lopende de procedure iets wijzigt in uw inkomen is het ook altijd belangrijk dit te melden.

Op de site van de Raad voor Rechtsbijstand (http://www.rechtsbijstand.nl) wordt duidelijk uiteengezet wanneer recht bestaat op gefinancierde rechtsbijstand. Als gefinancierde rechtbijstand wordt toegekend dan hoeft u slechts een beperkte eigen bijdrage te voldoen. De eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen. Daarbij komen eventueel nog griffierechten. Maar die griffierechten moet u niet volledig betalen, maar een daarvan afgeleid, lager, bedrag.

U bent zodoende slechts een relatief klein bedrag verschuldigd en bent verzekerd van de beste juridische bijstand.

Hoger inkomen c.q. vermogen

Wanneer u niet in aanmerking komt voor een toevoeging zal de afweging tussen kosten en baten een grotere rol spelen. Deze afweging vindt dan ook standaard plaats. Zo zullen wij vooraf een overeenkomst van opdracht met u sluiten. Hierin staan duidelijk alle voorwaarden en het tarief. Ook kunt u een indicatie krijgen van de kosten. Vervolgens kan een afweging plaatsvinden.

Onze tarieven zijn dusdanig dat deze altijd op de werkzaamheden en het belang van de zaak worden afgestemd. Natuurlijk kunt u altijd informeren omtrent onze tarieven. Ook lopende een opdracht kunt u altijd informeren hoe hoog de kosten tot een bepaald moment zijn. Wij kunnen dit direct in de urenadministratie voor u zien.