Wat ook valt binnen het personen- en familierecht is de Jeugdwet (ondertoezichtstelling, uithuisplaatsing, gezag-beëindigende maatregel).  Als uw kind/kinderen onder toezicht worden geplaatst of uit huis worden geplaatst, is dit één van de ingrijpendste gebeurtenissen die een ouder kan overkomen. Wij kunnen samen met u kijken welke gerichte actie er genomen moeten worden en samen met u proberen om uw kind(eren) weer thuis te laten komen. Als dit echt niet mogelijk is, gaan we proberen om een zo uitgebreide bezoekregeling voor elkaar te krijgen, zodat het contact tussen biologische ouders en kinderen altijd in stand blijft. Indien er een naderende gezagsbeëindiging ophanden is kan het lonen om dit aan te vechten.

Er zijn zoveel wettelijke regels, dat bijstand van een advocaat in deze soort procedures van groot belang is. U kunt altijd contact opnemen om een kennismakingsgesprek in te plannen zodat wij samen met u kunnen kijken wat in uw situatie kan worden gedaan.