Als er eenmaal een ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing is uitgesproken, wordt van u verwacht dat u in gesprek gaat met de gezinsvoogd. Er wordt een plan van aanpak gemaakt waarin bepaalde doelstellingen worden geformuleerd (vaak voorkomende doelen: inschakelen hulpverlening voor ouders en/of voor kinderen (bijvoorbeeld opvoedhulp IPT/psychische hulp), het beter leren communiceren tussen ouders en het creëren van een veilige opvoedomgeving). Het is echt zeer afhankelijk van de gezinsvoogd of dit traject wel of niet goed verloopt. Veel gezinsvoogden hebben te hoge werklast en/of te weinig ervaring om adequaat met uw zaak om te gaan, waarvan u de dupe wordt. Immers, over 6 of 12 maanden wordt u weer geconfronteerd met een verlenging, omdat de beoogde doelen niet zijn behaald. Het is dus belangrijk dat u er bovenop blijft en een actieve houding aanneemt. Ons advies is om zoveel mogelijk te communiceren per e-mail en van persoonlijke gesprekken een gespreksverslag te maken, zodat u kunt aantonen dat u uw verantwoordelijkheid neemt.

Indien zaken niet goed lopen, is het mogelijk om advies te vragen aan de kinderrechter. Dit kan bijvoorbeeld wanneer:

  • U een onderzoek wilt laten uitvoeren, maar de gezinsvoogd wil hier niet aan meewerken of ziet hier het nut niet van in;
  • Uw kind is uithuisgeplaatst en u bent het niet eens met de bezoekregeling die is opgelegd door de gezinsvoogd;
  • Uw kind is uithuisgeplaatst en de gezinsvoogd/pleegouders willen een beslissing nemen waar u het niet mee eens bent (bijv. plaatsing op een (christelijke/gereformeerde) school; medische behandeling)
  • U heeft zoveel conflicten met de gezinsvoogd dat u niet langer vertrouwen heeft in de objectiviteit van die gezinsvoogd. U kunt dan – na het doorlopen van een interne klachtprocedure – de rechtbank verzoeken om een andere gezinsvoogd aan te stellen (in bepaalde gevallen kan zelfs een andere instelling worden aangevraagd)

Een van de meest voorkomende procedures is het aanvechten van de geldende bezoekregeling. In de praktijk blijkt dat een gang naar de rechter vaak loont, zeker wanneer het perspectief van het kind nog niet duidelijk is. Ouders hebben vaak recht op een uitgebreidere bezoekregeling dan door de gezinsvoogd wordt opgelegd.

De strijd tegen jeugdzorg is een strijd die kennis vergt. Het is daarom belangrijk om hiervoor een advocaat in te schakelen. De kosten hiervoor zijn overigens vaak beperkt, omdat voor veel procedures gesubsidieerde rechtsbijstand vanuit de overheid wordt verleend. U hoeft dan enkel een eigen bijdrage te betalen, die u bij een laag inkomen ook nog kunt indienen als bijzondere bijstand.