Civiel recht is wijd-omvattend (het gaat zowel om geschillen tussen particulieren, als geschillen tussen particulieren en ondernemingen of geschillen tussen bedrijven onderling). Over de diverse rechtsgebieden hebben wij diverse artikelen geschreven. Dit brede terrein vereist deskundigheid, ervaring en volharding. Deze eigenschappen vormen de kernwaarden van ons kantoor.

Wij behandelen veel zaken rond zieke werknemers en ontslagrecht evt. met een transitievergoeding.