Arbeidsrecht: een brede rechtspraktijk

In de praktijk van het arbeidsrecht staan de advocaten van Wouters & Wouters advocaten (m.n. Jos Wouters) zowel werknemers als werkgevers bij. Er wordt vaak een advocaat ingeschakeld bij ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Vaak is het verstandig om in een eerder stadium aan de bel te trekken. Bestaat er een conflict met uw werkgever? Zit u al langere tijd in de ziektewet? Heeft u het vermoeden dat uw werkgever weinig moeite doet om het reïntegratietraject op de juiste wijze uit te voeren? Schroom dan niet om advies in te winnen.