Huurders binnen Nederland huren vaak via een woningbouwvereniging of van een particuliere verhuurder. De meeste procedures die plaatsvinden bij de rechtbank worden opgestart door woningbouwverenigingen. Zij behoren een sociale taak uit te voeren, maar richten zich voornamelijk op het innen van huur. Als u tijdelijk niet kunt betalen, is de huurvereniging onverbiddelijk en zal een ontruiming worden aangevraagd bij de rechtbank.

Huurschulden

Bij een relatief lage huurschuld (4-6 maanden) is het niet standaard beleid van de rechtbank dat er een ontruiming plaatsvindt. Er zal echt gekeken worden naar de omstandigheden van het geval. In bepaalde gevallen is er een goede reden dat u tijdelijk niet heeft kunnen betalen (bijvoorbeeld het verlies van arbeid, het stopzetten van de uitkering, tijdelijke detentie). Ook kan het zijn dat uw schulden zo zijn opgelopen, dat het voor u tijdelijk niet mogelijk is geweest om de huur op tijd te betalen. Met behulp van een advocaat kunnen die omstandigheden op een goede manier aan de rechtbank worden uitgelegd. Het is daarbij belangrijk om te laten zien dat uw situatie is verbeterd: bijvoorbeeld door inschakeling van hulpverlening en/of bewindvoering. Ook helpt het bij de rechtbank als u reeds bezig bent met inlossing van de huurschuld. Met alle deze zaken kunnen wij u op gang helpen.

Ook wanneer u een hogere huurschuld heeft en ontruiming onontkoombaar lijkt, zijn er mogelijkheden. Er kan bijvoorbeeld een langere ontruimingsperiode worden bedongen, zodat u wel de mogelijkheid krijgt om op zoek te gaan naar vervangende woonruimte.

Overlast

Als u wordt beschuldigd van overlast en daardoor uw woning uitgezet dreigt te worden, is het van belang om zo snel mogelijk contact op te nemen met een advocaat. Dit geldt al bij de eerste keer dat de woningbouwvereniging u aanschrijft. De beschuldigingen van overlast zijn vaak afkomstig van buurtbewoners en hierdoor niet altijd objectief. Het kan bijvoorbeeld ook dat de buurtbewoners u weg willen pesten, terwijl u helemaal geen overlast veroorzaakt. Als u beschuldigd wordt van overlast, is het belangrijk dat u hier een goed verhaal tegenover kan plaatsen.

Van belang is dat de rechter goed kijkt naar overlastzaken: ontruiming vanwege overlast wordt niet zomaar toegewezen, de woningbouwvereniging heeft hierin een moeilijke bewijspositie.

Dit is slechts een korte uitleg van de praktijk. Indien u geconfronteerd wordt met een ontruiming, is ons advies om zo snel mogelijk een advocaat in te schakelen (vaak tegen lage kosten).