Wouters en Wouters advocaten hecht grote waarde aan de tevredenheid van onze cliënten. Ons kantoor zal er alles aan doen om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch kan het voorkomen dat u ontevreden bent over een bepaald aspect van onze dienstverlening. Hieronder staat beschreven wat u dan kunt doen.Heeft u een klacht over een advocaat? Schroom dan niet dit aan ons te melden. Wij zien klachten niet direct als verwijten maar vooral ook als feedback. Als u niet geheel tevreden bent over de dienstverlening kunt u er op rekenen dat wij een verbetering nastreven.

Wanneer u ontevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening of over de declaratie verzoeken wij u uw bezwaren eerst voor te leggen aan uw eigen advocaat. Als u niet tot een oplossing komt, of u dit wenselijk acht, kunt u zich eveneens wenden tot één van de andere advocaten werkzaam op ons kantoor. Ons kantoor behandelt een klacht volgens een procedure, die staat beschreven in de hieronder weergegeven klachtregeling.


Kantoorklachtenregeling Wouters & Wouters advocaten

De klachtenregeling van ons kantoor is te vinden via deze link:

KANTOOR KLACHTENREGELING WOUTERS & WOUTERS ADVOCATEN

Algemene voorwaarden Wouters & Wouters advocaten

De algemene voorwaarden van ons kantoor zijn te vinden via deze link:

ALGEMENE VOORWAARDEN WOUTERS

Privacy Statement

Het privacy statement van het kantoor is via de volgende link te raadplegen: