Arbeidsongeschiktheid

Indien u een uitkering ontvangt van het UWV in verband met ziekte, kunt u opgeroepen worden voor een onderzoek omtrent uw arbeidsgeschiktheid, dat wordt uitgevoerd door een medisch deskundige en een arbeidsdeskundige. De arbeidsdeskundige bepaalt uiteindelijk uw arbeidsongeschiktheidspercentage. Aan de hand daarvan wordt u arbeidsongeschiktheidsklasse bepaald. Het is mogelijk dat de medisch deskundige u geheel arbeidsgeschikt acht. U krijgt hiervan een beslissing mee naar huis. Indien u het hier niet mee eens bent, is het zaak om zo snel mogelijk (pro forma) bezwaar in te dienen. In afwijking van artikel 6:7 van de Algemene Wet bestuursrecht, die een termijn van zes weken aanhoudt voor indiening van een bezwaarschrift, geldt in dit geval slechts een bezwaartermijn van twee weken.

Deze beperkte bezwaartermijn van twee weken ziet alleen op geschillen van geneeskundige aard omtrent het al dan niet bestaan of voortbestaan van de ongeschiktheid tot werken. Niettemin kan dit in bepaalde gevallen veel uitmaken: als de arts u geschikt acht om te werken, zult u geen uitkering meer ontvangen van het UWV.

Indien u het niet eens bent met de beslissing van de UWV-arts, is het zaak om zo snel mogelijk actie te ondernemen. Wij kunnen dit voor u doen.

Andere procedures

Ook staan wij cliënten bij in andere procedures tegen het UWV. Het betreft o.a. procedures over de afwijzing van de aanvraag tot uitkering, de hoogte van de uitkering en de stopzetting van deze uitkering.