Het zwijgrecht

Het zwijgrecht is het recht van een verdachte in strafzaken om op vragen van de politie geen antwoord te geven. De politie verhoort een verdachte die zij heeft aangehouden. Volgens het wettelijke stelsel van nu heeft die verdachte altijd het recht om vooraf een advocaat te spreken. Dit is het zogenaamde consultatierecht. Van belang is dat een advocaat (een gekozen advocaat of een piketadvocaat) een geheimhoudingsplicht heeft. Bespreek dus vooraf uw positie in vertrouwen met uw advocaat. Het is van belang om de advocaat geen voorstellingen te geven die gewoon fout zijn. Dit komt later altijd fout uit. Het is ook van belang om bij de politie of helemaal te zwijgen of te verklaren. Als u wel gaat verklaren zorg dan dat uw verklaring gewoon volledig klopt. Dus: als u verklaart dan ook geen smoesjes, foute voorstellingen of zaken die niet kloppen. Als die foute voorstellingen worden gegeven kan de politie toch vrijwel altijd via nader onderzoek verifiëren of uw verklaring klopt. Is dat niet het geval dan ga je als verdachte op een gigantische manier later de fout in. Dat moet je echt niet willen meemaken.

Het is dan ook belangrijk om bij het bezoek van de advocaat goed scherp te krijgen wat er is gebeurd. Het advies daarbij is dat u uw advocaat gewoon vertrouwt. Dan kunt u met de advocaat een goede verdedigingsstrategie afspreken.

Één van de belangrijkste rechten die een verdachte tijdens het verhoor heeft, is het zwijgrecht. Het zwijgrecht vloeit voort uit het beginsel dat een verdachte niet aan zijn eigen veroordeling hoeft mee te werken.

Wanneer de advocaat u adviseert gebruik te maken van het zwijgrecht, is het niet verstandig om te antwoorden op de vragen van de politie. U kunt beter telkens reageren met de volgende zin: “Ik beroep mij op mijn zwijgrecht op advies van mijn advocaat”, of verkort “zwijgrecht”.Denk niet dat een beroep op het zwijgrecht betekent dat u langer vast zit. De praktijk werkt niet zo. Laat u niet bang maken.

Een belangrijk advies is ook om niets te gen de politie te zeggen buiten het officiële verhoor. Alles wat u dus tegen de politie zegt mag tegen u gebruikt worden.

In het algemeen geldt het volgende. U bent verdachte. De politie doet aan waarheidsvinding. In de praktijk betekent dit alleen dat de politie er alleen op uit is u te laten verklaren dat u een feit hebt gepleegd.

Als u met uw advocaat afspreekt een verklaring af te leggen moet die verklaring dus gewoon in één keer perfect zijn. Als u toch spreekt en later een verklaring moet aanpassen zet de rechter door die aangepaste verklaring gewoon een vette streep.

Pas op: Beroep op zwijgrecht en ontnemingsvordering

Als een verdachte wordt verhoord in een strafzaak waarbij je al direct kunt verwachten dat straks een ontnemingsvordering volgt is het belangrijk direct in overleg met de advocaat een positie te bepalen.

Vaak wil een verdachte snel vrijkomen en verklaart daarom op een open en onbevangen manier: over oogsten bij weedkweek, over handel in hash of coke en dat onder het motto: eerlijk duurt het langst.

Koren op de molen van de officier van justitie: want die kan dan heel makkelijk op basis van die verklaringen een mooi ontnemingsbedrag opbouwen. Als de verdachte bij die ontnemingsvordering dan (later) zegt: “ik heb er niets mee verdiend, allemaal verlies”, is dat niet meer geloofwaardig. De verdachte zwemt dan in zijn eigen fuik. Er volgt meestal een fors ontnemingsbedrag dat de verdachte later moet betalen. Dat bedrag wordt van hem afgepakt omdat hij met zijn strafbaar handelen dat bedrag heeft verdiend.

Daarom kan het in bepaalde gevallen beter zijn direct te focussen op het ontnemingsbedrag. Als iemand toch een grote kans op een veroordeling heeft is het niet meer zo van belang of je later een werkstraf van 100 of 150 uur krijgt. Maar, wel is van belang of je € 5.000,= of € 50.000,= moet betalen. Vooral bij fraudezaken (zoals belastingfraude of uitkeringsfraude) of bij (illegale) handel in bepaalde producten (wapens, verdovende middelen, dieren, bestrijdingsmiddelen, illegaal hout etc.) is deze procesbepaling vooraf van groot belang.

Door de fiscale en financiële expertise binnen ons kantoor bent u bij ons kantoor aan het goede adres om deze vragen vòòr de aanhouding of tijdens de consultatie uitvoerig te bespreken.