Griffierechten

Griffierechten

 

Als u gaat een procedure start bent u naast kosten voor uw advocaat ook kosten verschuldigd aan de rechtbank. Deze kosten heten griffierechten. Begin 2012 zijn de griffierechten (fors) verhoogd. In de afweging of een procedure gestart dient te worden spelen de griffierechten hierdoor een steeds grotere rol. Ook als gedaagde partij bent u griffierecht verschuldigd (met uitzondering van strafzaken of kantonzaken).

 

Als u de hoogte van het griffierecht in uw geval wilt weten kunt u op onderstaande link drukken, of contact met ons opnemen:

 

http://www.rechtspraak.nl/Procedures/Tarieven-griffierecht/Pages/default.aspx

 

Het griffierecht wordt altijd in rekening gebracht bij de behandelende advocaat. Hij zal u een nota sturen voor deze griffierechten. Het is belangrijk om griffierecht tijdig te betalen. Een te late betaling of het uitblijven van een betaling kan grote gevolgen hebben voor een procedure.