Een korte introductie

Mijn naam is Natasja Wouters. Ik ben geboren en getogen in de Middelburgse advocaten praktijk van mijn vader Jos Wouters. Ik werk sinds mijn 10e jaar in het bedrijf. Sinds een aantal jaren ben ik werkzaam als advocaat. Mijn broer en ik hebben allerlei klusjes gedaan: van kopieerwerk, chauffeuren naar het uitzoeken van juridische stukken. Uiteindelijk hebben we er beiden, onafhankelijk van elkaar, voor gekozen om advocaat te worden. Het advocatenkantoor dat mijn vader alleen heeft opgebouwd, is langzamerhand uitgegroeid tot familiebedrijf. Wij hebben een bepaalde denkwijze en werkwijze aangeleerd gekregen van onze vader, onze trots. Overigens betekent dit niet dat we klakkeloos volgen wat hij doet: wij hebben duidelijk onze eigen visie. Het mooie aan ons bedrijf is dat opvattingen verschillen en dat we elkaar daardoor scherp houden en zo nodig kunnen verbeteren.

Wat wij in ieder geval wel hebben geleerd, is dat onze vader altijd een voorbeeld voor ons zal blijven. Hij staat dag en nacht voor cliënten klaar, heeft een enorme juridische kennis opgebouwd en veel ervaring met mensen. Ik hoop dat ik in ieder geval deze kennis en ervaring voor een gedeelte heb mogen implementeren in mijn eigen praktijk.

Ik hoop dat één of meer (klein)kinderen uiteindelijk het stokje overnemen. Uiteraard is dit geheel hun eigen keuze. Wel ben ik voornemens om mijn eigen zoontje in ieder geval de werkethos en motivatie mee te geven die wij zelf ook hebben.

Vakgebieden van de advocaat

Juridisch gezien ligt mijn persoonlijke interesse op het gebied van strafrecht (alle soorten strafrecht, lichte en zware strafzaken), milieurecht (Wet Dieren, Flora- en Fauna wetgeving, Wet Natuurbescherming) en personen- en familierecht (en dan met name omgangszaken, gezagkwesties en ondertoezichtstellingen (OTS) en uithuisplaatsingen (UHP). Allemaal situaties die diep ingrijpen in de persoonlijke levenssfeer van de betrokkenen en waarbij de advocaat de taak heeft om een best mogelijke oplossing te creëren. Wij zijn daarbij niet bang om van gebaande paden af te wijken. Heeft een juridisch vraagstuk of behoefte aan een second opinion? Wees dan niet bang om direct contact met ons op te nemen.

Registratie Orde van Advocaten

N. Wouters heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofdrechtsgebieden geregistreerd:

  • Algemene praktijk (bestuursrecht, burgerlijk recht en strafrecht) –
  • Personen- en familierecht
  • Strafrecht

Op grond van deze registratie is zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.