Strafzaak: ruzie over de erfgrens

Wouters & Wouters Advocaten is veelzijdig compleet, heeft een tevreden cliënt als review geschreven. Dat blijkt maar weer eens uit de volgende strafzaak die recent diende bij de politierechter.

Wouters & Wouters Advocaten is veelzijdig compleet, heeft een tevreden cliënt als review geschreven. Dat blijkt maar weer eens uit de volgende strafzaak die recent diende bij de politierechter.

Cliënt werd gedagvaard omdat hij de schutting van de buren had vernield. Op een bepaalde dag kwam onze cliënt thuis en er bleek ineens een schutting op zijn erf te staan. Dat was het zoveelste incident in een reeds van treiterijen van de buurman. Maar, nu bleek de buurman toch een troef te hebben. Hij had het kadaster laten komen en die had de erfgrens bepaald. Overigens was van de meting van het kadaster geen enkel bewijs. Wel bleek uit de kadastrale gegevens (kadastraal uittreksel) dat die meetdienst de grens had bepaald in een rechte lijn tussen de erven. De buurman had die rechte lijn gevolgd en daarop de schutting geplaatst. Wat kun je dan nog als strafadvocaat doen? Is dit vernieling van de schutting van de buurman?

Mooi is dat wij binnen kantoor dergelijke zaken kunnen bespreken met de specialisten. Dat hebben we ook hier gedaan. Wat bleek? Uit de luchtfoto’s (die kun je opzoeken op internet) blijkt dat het stuk grond dat de buurman (kennelijk met steun van het kadaster) in bezit had genomen als sinds 1970 verbonden was aan het erf van cliënt. Dat is altijd de situatie geweest tot nu toe. Dan komt onze cliënt een beroep toe op verjaring. De grond waarop de schutting was geplaatst was eigendom van cliënt!

Deze strafzaak leert maar weer eens dat Wouters & Wouters Advocaten verder kijken dan de strafrechtelijke neus lang is. Als u een strafzaak hebt waarin andere juridische kwesties een rol spelen schroom dan niet om bij ons te informeren!