Boetes voor overtreding van de corona-bepalingen. Gevolgen debacle betoging Amsterdam. Noodverordeningen onverbindend

Eerder heeft de advocatuur al het advies gegeven alle corona-boetes tijdig aan te vechten. Ons kantoor staat daar volledig achter. Zeker in verband met de recente demonstratie in Amsterdam bestaan er alle redenen voor om massaal te protesteren tegen deze boetes.

Eerder heeft de advocatuur al het advies gegeven alle corona-boetes tijdig aan te vechten. Ons kantoor staat daar volledig achter. Zeker in verband met de recente demonstratie in Amsterdam bestaan er alle redenen voor om massaal te protesteren tegen deze boetes. Een beroep tegen de boetes bij de officier van justitie leidt dan tot een behandeling van de zaak door de politierechter. Ons kantoor is voldoende geëquipeerd en deskundig om u bij te staan. Maar, wat zijn de (juridische) gronden voor een geslaagd beroep?

Duidelijk is dat te concluderen is dat de noodverordeningen van de Veiligheidsregio’s te ver gaan en geen stand kunnen houden. Er bestaat simpelweg geen juridische grondslag voor deze (lagere) wetgeving. Een noodverordening kan samenkomsten verbieden, maar niet in je eigen woning. Wij hebben een tiental voorbeelden gezien van cliënten en vraagstellers die beboet zijn in de woning. Een dergelijke maatregel kan de Veiligheidsregio wel in werking zetten bij een bovenregionale ramp. Dat wel onder auspiciën van het ministerie van VWS.

Bij dit alles is één kwestie van belang: de vraag of de hele wettelijke regeling juridisch kán. Want volgens de Grondwet is het recht op privacy heilig. Thuis bezoek ontvangen, ook al woon je in een verzorgingshuis? Je mag zelf bepalen wie je op bezoek krijgt, stelt de Grondwet. Coronafeestje vieren in je studentenhuis? Onverstandig, maar een noodverordening kan dat niet verbieden.

De anti-racisme-betoging in Amsterdam heeft ons geleerd dat minister F. Grapperhaus het helemaal geen punt vond dat met de demonstratie  de corona-regels met voeten werden getreden. Volgens ons zal dat ook wel blijken uit de app-berichten tussen Grapperhaus en burgemeester Halsema. Als we deze schijnvertoning loslaten op de lopende corona-boetes dan moet blijken dat de strafbaarheid (materiële wederrechtelijkheid), los van het onverbindend zijn van de regels, werkelijk nihil is! Wij zijn voornemens om de minister als getuige te laten optreden in de strafzaken die de officier van justitie aan de rechtbank voorlegt. Kamerlid mr. Th. Hiddema heeft daartoe opgeroepen en deze oproep zullen wij opvolgen!

U kunt uw vragen stellen aan advocaat mr.drs. J. Wouters. Telefoon 0118-640300. M: jwouters@woutersadvocaten.nl