Alimentatieverplichtingen in tijden van corona

Ons kantoor krijgt de laatste tijd veel vragen over de mogelijkheden om (tijdelijk) alimentatieverplichtingen te beëindigen in verband met de corona-crisis.

Ons kantoor krijgt de laatste tijd veel vragen over de mogelijkheden om (tijdelijk) alimentatieverplichtingen te beëindigen in verband met de corona-crisis. Vooral kleinere ondernemingen (ZZP’ers) lijden sterk onder de crisis. Maar ons kantoor is ook benaderd door ondernemers in (para-) medische beroepen. Wat zijn de mogelijkheden om snel iets aan de lopende alimentatieverplichtingen te wijzigen?

Van belang is dat een door de rechter vastgestelde alimentatie gewoon van kracht blijft tot het moment dat de uitspraak van de rechter is gewijzigd. Hetzelfde geldt voor een tussen partijen overeengekomen alimentatie.

Nu kan de alimentatie worden gewijzigd als een wijziging van omstandigheden aan de orde is. Daartoe moet een verzoekschrift bij de rechtbank worden ingediend. Een wijzigingsprocedure biedt geen directe, snelle oplossing. Maar, als de situatie financieel zeer dringend is, kan wel een spoed-voorziening (vergelijk: kort geding) worden aangevraagd.  Bij voldoende spoedeisend belang zal de rechtbank dit verzoek zo snel mogelijk behandelen. De rechter moet er dan wel van overtuigd zijn dat de uitspraak in de bodemzaak niet meer kan worden afgewacht. Dus, op korte termijn zijn er bij een behoorlijke inkomensterugval zeker mogelijkheden.

Wij hebben het ook recent meegemaakt dat de alimentatiegerechtigde (de partij die kinder- of partneralimentatie ontvangt) zich van niets en niemand aantrekt en de beschikking waarin die alimentatieverplichting is opgenomen laat betekenen door de deurwaarder en dreigt met beslag.

Ook in dit geval bestaat de mogelijkheid bij de rechtbank een snelle, spoedeisende voorziening te vragen (kort geding). De vordering die de alimentatie-betaler dan instelt houdt in een verbod tegen  de alimentatieontvanger om maatregelen tot beslag of inning van de alimentatie te nemen. De kort-geding-rechter kan dan de tenuitvoerlegging van de alimentatiebeschikking verbieden of schorsen.

Het kan ook zijn dat de alimentatieverplichting is opgenomen in een beschikking waartegen nog hoger beroep open staat of waartegen het hoger beroep nog loopt. Dan kan een spoed-voorziening worden gevraagd bij de hoger-beroep-rechter (Gerechtshof). De alimentatieplichtige moet dan bij  zo’n  verzoek wel nieuwe feiten en omstandigheden  aanvoeren en dat is natuurlijk mogelijk bij een terugval van inkomen door de corona-crisis. Deze weg staat ook open als de rechtbank voorlopige voorzieningen heeft uitgesproken en daarin een alimentatieverplichting heeft opgelegd.

Deze mogelijkheden zijn vooral effectief als bij elke stap die iemand naar de rechtbank zet een accountantsrapport beschikbaar is. Dat kan al een rapportage zijn over de liquiditeitspositie van de onderneming.

De beste weg is dat de alimentatie-betaler contact opneemt met de advocaat. Vaak, maar zeker niet altijd, lukt het wel om dan met de advocaat van de andere partij afspraken te maken.

Uit dit alles blijkt wel dat het slechtste advies is in de corona-omstandigheden om gewoon te stoppen met betalen.

Voor vragen kunt u terecht bij ons kantoor. Mr. Rinus Wouters is alimentatiespecialist en tevens advocaat-fiscalist. Tel: 0118-640300. info@woutersadvocaten.nl