Veel mensen hebben problemen met hun bewindvoerder. Veelgehoorde klachten zijn: slechte communicatie, het niet goed beheren van geldzaken en het inhouden van leefgeld. Tot maart 2019 was het toegestaan om een advocaat mee te nemen naar de rechtbank om een verzoek tot beëindiging van het bewind in te dienen. Helaas is dit vanwege de bezuinigingen niet langer toegestaan.

Wil je van de bewindvoerder af? Gebruik dan het concept-beëindigingsverzoek dat is toegevoegd  op de website (Concept verzoek beëindiging bewind). Het is belangrijk dat u de volgende punten benadrukt:

–> Stuur de beschikking mee waarin de bewindvoering is uitgesproken

–> Geef aan wat er veranderd is in uw situatie t.o.v. de start van de bewindvoering (bijv.: de persoonlijke situatie is verbeterd; de schulden zijn afgelost

–> Geef aan dat uw wens is om financieel zelfstandig te zijn

–> Indien u problemen ervaart met de bewindvoerder, geef dit dan nadrukkelijk aan en geef duidelijke voorbeelden

–> Indien u een andere bewindvoerder wilt, dan is het belangrijk dat u bij het verzoekschrift een bereidheidsverklaring voegt

–> Let op: het concept verzoek is gericht aan de rechtbank te Middelburg! Indien u een andere rechtbank wil aanschrijven, dient u dit te wijzigen.

Indien de rechtbank het verzoek afwijst, is het mogelijk om in hoger beroep te gaan. Voor dit hoger beroep kan je wel een advocaat inschakelen. Inschakeling van een advocaat is kosteloos indien u een bijstandsuitkering ontvangt.

Dus indien de rechtbank het verzoek tot beëindiging van het bewind afwijst, neem dan zo snel mogelijk contact op.