Van oudsher behandelen de advocaten van het kantoor van Wouters & Wouters advocaten diverse zaken op het gebied van de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) en bewindvoering. U kunt hierbij denken aan de volgende onderwerpen:

  • Ik wordt uit de WSNP gezet door de bewindvoerder/rechtbank, wat zijn mijn rechten en plichten?
  • Ik ben niet tevreden over mijn bewindvoerder, kan ik hier wat tegen doen?
  • Ik zou graag mijn financiën zelf regelen, kan ik het beschermingsbewind beëindigen?
  • Ik sta onder curatele, maar ik heb geen hulp meer nodig. Kan ik dit aanvragen?
  • Ik heb veel schulden en wil WSNP aanvragen omdat ik uit mijn woning wordt gezet, kan ik de woningontruiming tijdelijk stopzetten (moratorium)?

Op al deze vragen hebben wij een antwoord, dat is toegespitst op uw persoonlijke situatie. Indien u tegen één van deze problemen aanloopt, is het goed om een afspraak met ons in te plannen.

Naast deze zaken, behandelen we ook veel uitkeringszaken. Het gaat om zaken waarbij uw bijstandsuitkering onterecht wordt stopgezet of waar u een boete moet betalen, terwijl dit niet gerechtvaardigd is. Wij hebben in het verleden veel succesvolle procedures gevoerd tegen Orionis Walcheren (en andere gemeentes, zoals de gemeente Goes, Terneuzen, Hulst, etc.) en veel ervaring hierin. Snel handelen is hierbij cruciaal, omdat binnen zes weken bezwaar aangetekend moet worden. Als uw uitkering is stopgezet, kan daarnaast een spoedprocedure worden ingezet bij de rechtbank.

 

Helaas kunnen wij u vanwege bezuinigingen binnen de Raad voor Rechtsbijstand niet langer bijstaan in beschermingsbewindzaken die gevoerd worden bij de rechtbank. Wij kunnen u wel bijstaan in hoger beroep. Bij de rechtbank kunt u zelfstandig een verzoek indienen. Een concept kunt u hier vinden: https://www.woutersadvocaten.nl/rechtsgebieden/bewindvoering-wsnp/concept-verzoek-beeindiging-bewind/